Μενού Κλείσιμο

Το «Πείραμα του Ερατοσθένους», δράση του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας

Το «Πείραμα του Ερατοσθένους», δράση του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας

Πείραμα τουΕρατοσθένους Το «πείραμα του Ερατοσθένους» αποτελεί μια ιστορική μέθοδο για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης, που πραγματοποιήθηκε από τον σπουδαίο μαθηματικό τον 3ο αι. π.Χ. Μια μέθοδος στην οποία ο Ερατοσθένης χρησιμοποίησε ως μόνα εργαλεία μια ράβδο, «βηματιστές» της εποχής για τ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…