Μενού Κλείσιμο

Πείραμα του Ερατοσθένη από μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας

Πείραμα του Ερατοσθένη από μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας

Το «πείραμα του Ερατοσθένη» αποτελεί μια ιστορική μέθοδο για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης, που πραγματοποιήθηκε από τον σπουδαίο μαθηματικό τον 3ο αι. π.Χ. Μια μέθοδος στην οποία ο Ερατοσθένης χρησιμοποίησε ως μόνα εργαλεία μια ράβδο, «βηματιστές» της εποχής για τη μέτρηση αποστάσεων, βασι… 
Περισσότερα στο αρχικό site…