Μενού Κλείσιμο

Τηλέφωνα

 • Δημαρχείο Καλαμπάκας: 2432350200, 2432050204, 2432050205, Fax: 2432022421
 • Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών: 2432077734
 • Γραφείο Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων: 2432023000, 243202275, Fax: 2432024979
 • Αστυνομία Καλαμπάκας: 2432076500
 • Δημοτική Αστυνομία: 2432350280
 • Κέντρο Υγείας Καλαμπακας: 2432022222, 2432077777
 • Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Καλαμπάκας: 2432350270, 2432050273
 • Δασαρχείο Καλαμπάκας: 2432022415, Fax: 2432022415
 • Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία: 2432079070, 2432079078, Fax: 2432024443
 • Δικαστήρια: 2432022501
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία: 2432079200
 • Συνοριακή Αστυνομία: 2432082495, 2432082494, Fax: 2432082495
 • Κτηνιατρείο: 2432022402, 2432075236
 • Αγροφυλακή: 2432022477
 • Πολεοδομία: 2432023911
 • ΤΑΧΙ Καλαμπάκας 2432022310, 2432022822
 • ΚΤΕΛ Καλαμπάκας: 2432022432
 • ΟΣΕ Καλαμπάκας: 2432022451
 • Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Τρικάλων: 2431023652
 • Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: 2431072222
 • Αιμοδοσία: 2431023652
 • Νομαρχία Τρικάλων: 2431027445, 2431046342, Fax: 2431024370