Μενού Κλείσιμο

Το σκάνδαλο της ύλης.

Το σκάνδαλο της ύλης.

Εικονίζεταιο Θεός; Αν εικονίζεται, τότε ποια φύση του παριστάνεται στις εικόνες; Η θεία; Ηανθρώπινη; Αυτά ρωτούσαν οι εικονοκλάστες τους υπερασπιστές των εικόνων. Ηαπάντηση ήρθε από τον Θεόδωρο Στουδίτη· παντός εἰκονιζομένου οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ’ ἡὑπόστασις εἰκονίζεται. Υπόσταση, το πρόσωπο, όπως θα ‘λε… 
Περισσότερα στο αρχικό site…