Μενού Κλείσιμο

Ευρωομόλογο. Βασικό οικονομικό εργαλείο στον δρόμο για την οικονομική σύγκλιση των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Ευρωομόλογο. Βασικό οικονομικό εργαλείο στον δρόμο για την οικονομική σύγκλιση των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Η συζήτηση για το ευρωομόλογο δεν ξεκίνησε προφανώς στην τελευταία σύνοδο κορυφής. Η συζήτηση για τη δημιουργία ευρωομολόγου ως βασικού οικονομικού εργαλείου για τη σταθεροποίηση των επιτοκίων στον δανεισμό των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στον δανεισμό των κρατών μελών με χαμηλά επιτ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…