Μενού Κλείσιμο

Η απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων για την πρόσληψη Επιστημονικών και Ειδικών Συνεργατών

Η απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων για την πρόσληψη Επιστημονικών και Ειδικών Συνεργατών

Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων για την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) τεσσάρων ατόμων ως εξής: 1. ο Ευθύμιος Μπαντέκας του Βασιλείου, πτυχιούχος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως Επιστημονικός Συν… 
Περισσότερα στο αρχικό site…