Μενού Κλείσιμο

Κωδικοποίηση των λογαριασμών ύδρευσης με RF

Κωδικοποίηση των λογαριασμών ύδρευσης με RF

Η Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί, η διαδικασία τηςμετάπτωσης του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής σε κωδικοποίηση RF.Η εμπειρία της χρήσης της νέας αυτής τεχνολογίας και σε άλλες συναλλαγές στονδημόσιο και ιδιωτικό τομέα,παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες μας, δεν χρειάζεται… 
Περισσότερα στο αρχικό site…