Μενού Κλείσιμο

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | Δημοσίευση στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | Δημοσίευση στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανά τρίμηνο δημοσιεύει δελτίο σύνοψης στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους όλων των δήμων της επικράτειας. Το τελευταίο δελτίο (Σεπτέμβριος 2023) που δημοσιεύθηκε αναφέρει σχετικά με το Δήμο Μετεώρων: • 1.042.206 ευρώ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:… 
Περισσότερα στο αρχικό site…