Μενού Κλείσιμο

129.202,50 ευρώ στο Δήμο Μετεώρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

129.202,50 ευρώ στο Δήμο Μετεώρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Με απόφαση του αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας το συνολικό ποσό των 35.185.002 €, το οποίο αποδίδεται ως 7η, 8η και 9η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2023, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών. Σύμφωνα με τον πίνακα καταν… 
Περισσότερα στο αρχικό site…