Μενού Κλείσιμο

ΝΑΙ κατά πλειοψηφία στο διαγωνισμό αποκομιδής των απορριμμάτων – Όλες οι αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής

ΝΑΙ κατά πλειοψηφία στο διαγωνισμό αποκομιδής των απορριμμάτων – Όλες οι αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής

1. Αποδοχή της υπ΄ αρ. πρωτ. 3117/2-03-2023 μελέτης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Μετεώρων»Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του … 
Περισσότερα στο αρχικό site…