Μενού Κλείσιμο

Δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στον τομέα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στον τομέα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 534/13-3-2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων» στο ΠΑΑ 2014-2022 της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσι… 
Περισσότερα στο αρχικό site…