Μενού Κλείσιμο

« Ένας φέρελπις που βλέπει μπροστά»

«  Ένας φέρελπις που βλέπει μπροστά»

Άκουγοντας τη σημερινή συνέντευξη του υποψηφίου δημάρχου κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου ,παρά το γεγονός ότι οι φρενήρεις ρυθμοί της καθημερινότητας εξολοθρεύουν κάθε διάθεση για κριτική σκέψη, βρήκα λίγο χρόνο -νιώθοντας αδήριτη την ανάγκη- να γράψω δυο λόγια. Προτάσσω μερικά -μείζονος σημασίας- από τα λε… 
Περισσότερα στο αρχικό site…