Μενού Κλείσιμο
Ανακατασκευή και Φωτισμός Σκάλας στην Οδό Σκαρλάτου που Οδηγεί στον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Δήμο Μετεώρων

Ανακατασκευή και Φωτισμός Σκάλας στην Οδό Σκαρλάτου που Οδηγεί στον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Δήμο Μετεώρων

Ανακατασκευή και Φωτισμός Σκάλας στην Οδό Σκαρλάτου που Οδηγεί στον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τον Δήμο Μετεώρων… 
Περισσότερα στο αρχικό site…

Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων για την Εμποροπανήγυρη στις 19-23 Ιουλίου 2023

Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων για την Εμποροπανήγυρη στις 19-23 Ιουλίου 2023

Ο Δήμος Μετεώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.37 του Ν.4849/2021, την υπ’ αριθμ. 107/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου « Κανονισμός λειτουργίας ετήσιας εμποροπανήγυρης», κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και σε πλήρη εφαρμογή των ανωτέρω, εκδίδεται ο κάτωθι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…

Συστάσεις στους δημότες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους για τον καθαρισμό – αποψίλωση των οικοπέδων τους

Συστάσεις στους δημότες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους για τον καθαρισμό – αποψίλωση των οικοπέδων τους

Για την αποτροπή πυρκαγιάς μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σύμφωνα με την φετινή Πυροσβεστική Διάταξη, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,… 
Περισσότερα στο αρχικό site…

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ … 
Περισσότερα στο αρχικό site…

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Ψηφιακής Προβολής των Μετεώρων θα παραμείνει προσωρινά κλειστό λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των μηχανημάτων μας. Αυτές οι εργασίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των προβολών για τους επισκέπτες μας…. 
Περισσότερα στο αρχικό site…

Ολοκλήρωση Πεζοδρομίου πάνω από το ΓΕΛ Καλαμπάκας

Ολοκλήρωση Πεζοδρομίου πάνω από το ΓΕΛ Καλαμπάκας

Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του πεζοδρομίου πάνω από το ΓΕΛ Καλαμπάκας, ανταποκρινόμενος έτσι στο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Αυτό το έργο αποτελεί δέσμευση του Δήμου για τη βελτίωση της ασφάλειας και της κυκλοφορίας των πεζών… 
Περισσότερα στο αρχικό site…