Μενού Κλείσιμο

« ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟ»

« ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟ»

Σε μιακρίσιμη στιγμή για τον Ασπροπόταμο ,η απόφαση για καθημερινή παρουσία γιατρούστο Ιατρείο των Τριών Ποταμιών από σήμερα 1η Ιουλίου έως την 30ηΑυγούστου 2024,αποδεικνύει τη δύναμη της αποφασιστικότητας και της πολιτικήςδέσμευσης.Αποτελεί μιασαφή ένδειξη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταπο… 
Περισσότερα στο αρχικό site…