Μενού Κλείσιμο

Την Τρίτη η γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Την Τρίτη η γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1121/11.06.2023 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 9.07.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσι… 
Περισσότερα στο αρχικό site…