Μενού Κλείσιμο

Σύσκεψη για την επίσπευση των Προσκλήσεων του Προγράμματος «Θεσσαλία» για έργα υγείας

Σύσκεψη για την επίσπευση των Προσκλήσεων  του Προγράμματος «Θεσσαλία» για έργα υγείας

Δημ. Κουρέτας προς φορείς: Ανεβάστεταχύτητες Συνάντηση εργασίας μεσκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας τωνπροσκλήσεων του Προγράμματος «Θεσσαλία»2021-2027 που αφορούν «Υποδομές και εξοπλισμοί Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(Νέα Έργα)» και «Κινητές μονάδες για παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας» πραγματο… 
Περισσότερα στο αρχικό site…