Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87- 7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚΑ ́133-19.7.18),Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η /2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο … 
Περισσότερα στο αρχικό site…