Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ~ Τα θέματα

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ~ Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚΑ ́133-19.7.18), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η/2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πρ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…