Μενού Κλείσιμο

«Στην έκθεση νέων πιθανών καταστροφικών πλημμυρών κινδυνεύει να βρεθεί η Θεσσαλία από τον «Πηνειό Ποταμό» λόγω της μη ολοκλήρωσης κατασκευής τουλάχιστον έξι σημαντικών φραγμάτων».

«Στην έκθεση νέων πιθανών καταστροφικών πλημμυρών κινδυνεύει να βρεθεί η Θεσσαλία από τον «Πηνειό Ποταμό» λόγω  της μη ολοκλήρωσης κατασκευής τουλάχιστον έξι σημαντικών φραγμάτων».

Στηνέκθεση νέων πιθανών καταστροφικών πλημμυρών, λόγω νέων, ενδεχόμενων να συμβούνστο μέλλον, ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων (τύπου «Ιανού», «Daniel»,«Elias»κλπ.), κινδυνεύει να βρεθεί σηματική περιοχή της «Θεσσαλίας» από τον «ΠηνειόΠοταμό» λόγω της μη ολοκλήρωσης τουλάχιστον έξι σημαντικών φραγμ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…