Μενού Κλείσιμο

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 η προθεσμία για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής από τις ζημιές του «Ιανού»

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 η προθεσμία για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής από τις ζημιές του «Ιανού»

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 49697/ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 – 20/06/2024 απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31η.12.2024 για την υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) για τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιο… 
Περισσότερα στο αρχικό site…