Μενού Κλείσιμο

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕΔΕΠ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕΔΕΠ

Συγκροτήθηκεσε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,Εταίρου και Περιφερειακής Μονάδας του ΕΦΕΠΑΕ, αρμόδια για την Διαχείριση στηΘεσσαλία εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων των ΕΣΠΑ 2014-2020 και2021-2027, το οποίο έχει ως εξής:1) Αθανάσιος Συριανός, Πρόεδρος… 
Περισσότερα στο αρχικό site…