Μενού Κλείσιμο

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Επιβεβαιώνοντας την αξία των αγροτικών προϊόντων μας – Εκδήλωση στη Λάρισα για τους ισχυρισμούς υγείας των Τοπικών & ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Επιβεβαιώνοντας την αξία των αγροτικών προϊόντων μας – Εκδήλωση στη Λάρισα για τους ισχυρισμούς υγείας των Τοπικών & ΠΟΠ ΠΓΕ προϊόντων

Πολλά ελληνικά Τοπικά προϊόντα και προϊόντα ΠΟΠ– ΠΓΕ*φημίζονταιγια την υψηλή διατροφική τους αξία. Ωστόσο, η φήμη αυτή έχει πρακτική αξίαεφόσον τεκμηριώνεται και επιστημονικά. Σε αυτό το πλαίσιο η ιδιαίτερα σημαντικήεκδήλωση«Επιβεβαιώνοντας την αξία των αγροτικών προϊόντων μας»θα πραγματοποιηθεί την… 
Περισσότερα στο αρχικό site…