Μενού Κλείσιμο

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Tη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, οι οποίοι διορίστηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 106410/Ε1/17-08-2020, 95853/Ε1/2-8-2021 και 95849/Ε1/02- 8-2021 Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας … 
Περισσότερα στο αρχικό site…