Μενού Κλείσιμο

Εθελοντικός καθαρισμός από την ενορία της Διάβας.

Εθελοντικός καθαρισμός από την ενορία της Διάβας.

Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές δραστηριότητες της ενορίας μας, οι οποίες έχουνκαθιερωθεί τα τελευταία τρία χρόνια στο χωριό μας…Σήμερα, το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουλίου 2024, συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία τηςΔιάβας. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την τοπική κοινότητατης Διάβας και τον πολιτι… 
Περισσότερα στο αρχικό site…