Μενού Κλείσιμο

Εκδόθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις από το πρόγραμμα Θεσσαλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Εκδόθηκαν οι πρώτες Προσκλήσεις από το πρόγραμμα Θεσσαλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Δημ. Κουρέτας: Βασική προτεραιότητα η στήριξη των επιχειρήσεωνΑνοίγει αύριο η πρόσκληση για την ενίσχυσηεξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης (συμμετοχή σεεκθέσεις)Τις προσκλήσεις που εκδόθηκαναπό το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-27 και οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση τωνεπιχειρήσε… 
Περισσότερα στο αρχικό site…