Μενού Κλείσιμο

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα με την διοίκηση Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα με την διοίκηση Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας

Αποκατάσταση της αγροτικήςοδοποιίας που εξυπηρετεί κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις«Εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Αρχής είναι ηαποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και κυρίως αυτής που εξυπηρετείκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σε συνεργασία με την κάθε Δημοτική Αρχήκαταγράφουμε τις ανάγκ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…