Μενού Κλείσιμο

Πολιτιστικά Μονοπάτια Μετεώρων

Πολιτιστικά Μονοπάτια Μετεώρων

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει 3κυκλικές διαδρομές (κίτρινου χρωματισμού) ανατολική, κεντρική και δυτικήπεριοχή Μετεώρων και επιμέρους ενώσεις – διακλαδώσεις (κόκκινου χρωματισμού).Ξεκινώντας ανατολικά ακολουθώντας τηνκίτρινη σήμανση με αρχή το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου (Στρατιωτικόνεκροταφ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…