Μενού Κλείσιμο

Η Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας κατά της εγκατάστασης Α.Σ.Π.Η.Ε. στην περιοχή του Ασπροποτάμου

Η Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας κατά της εγκατάστασης Α.Σ.Π.Η.Ε. στην περιοχή του Ασπροποτάμου

ΗΟρειβατική Λέσχη Καλαμπάκας εκφράζει την αντίθεσή της στην εγκατάστασηΑ.Σ.Π.Η.Ε. στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Η εν λόγω περιοχή, με το μοναδικό τηςφυσικό κάλλος και την πλούσια βιοποικιλότητα, αποτελεί έναν από τουςσημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της χώρας μας.Ηεγκατάσταση ανεμογεννητριών θα ε… 
Περισσότερα στο αρχικό site…