Μενού Κλείσιμο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μασούτα για την πραγματοποίηση εργασιών εκφόρτωσης υλικών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μασούτα για την πραγματοποίηση εργασιών εκφόρτωσης υλικών

Παραθέτουμε εδώ την από 04-06-2024 απόφαση της Δ.Α. Τρικάλων για την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών υλικών σε παρακείμενη οικοδομή, επί της οδού Μασούτα, της πόλεως της Καλαμπάκας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τρικάλων κ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…