Μενού Κλείσιμο

Και …επίσημα στο προσωπικό του Δήμου ο Δαφέρμος

Και …επίσημα στο προσωπικό του Δήμου ο Δαφέρμος

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΥΑΜ θα στελεχώνει από σήμερα ο Θεόδωρος Δαφέρμος καθώς προσελήφθη -ως μετακλητός υπάλληλος- με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. της επιχείρησης…. 
Περισσότερα στο αρχικό site…