Μενού Κλείσιμο

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Με την απόφαση αρ.264537/10-06-2024της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας απαγορεύεται η διέλευση,παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA,καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, από σήμερα και καθ’όλη τηδιάρκεια της αντιπυρικής περιόδου κατά τις ημέρες… 
Περισσότερα στο αρχικό site…