Μενού Κλείσιμο

Ανεμογεννήτριες στον Ασπορπόταμο | Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (δια ζώσης) και Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

Ανεμογεννήτριες στον Ασπορπόταμο | Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (δια ζώσης) και Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η/2024 δια ζώσης έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία… 
Περισσότερα στο αρχικό site…