Μενού Κλείσιμο

Ο Θωμάς και ο Berkeley.

Ο Θωμάς και ο Berkeley.

Ησυμπεριφορά του αποστόλου Θωμά δείχνει προβληματική. Ο ίδιος με τις βεβαιώσειςπου ζητά για να πιστέψει, λειτουργεί πέρα από την σχέση. Η σχέση αφενός μενπροϋποθέτει την ύπαρξη των προσώπων, αφετέρου δε συνάπτει μία κοινωνία μεταξύτους. Η κοινωνία αυτή γεννά την εμπειρία της σχέσης. Αν και ο Θωμάς β… 
Περισσότερα στο αρχικό site…