Μενού Κλείσιμο

Σύνταξη μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης του υδατορέματος «Κορασίτσας» του οικισμού Καλαμπάκας

Σύνταξη μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης του υδατορέματος «Κορασίτσας» του οικισμού Καλαμπάκας

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑ «ΚΟΡΑΣΙΤΣΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο της υπόψη μελέτης είναι η σύνταξη μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης του υδατορέματος «Κορασίτσας» του οικισμού Καλαμπάκας του Δήμου Μ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…