Μενού Κλείσιμο

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων (14/5)

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων (14/5)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9 η /2024 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στοΕρ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…