Μενού Κλείσιμο

« Η Πρωτομαγιά στην « Τζέρτση» Καλαμπάκας με την υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων»

« Η Πρωτομαγιά στην « Τζέρτση» Καλαμπάκας με την υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων»

Η αναβίωσητου εθίμου της Πρωτομαγιάς στην τοποθεσία « Τζέρτση» στην Καλαμπάκα από τονΔήμο Μετεώρων ,αντιπροσωπεύει μια συναρπαστική επιστροφή στις ρίζες μας καιστην παράδοσή μας!Αντικατοπτρίζειτον τρόπο με τον οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορεί να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση και ανάδειξητου πολιτ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…