Μενού Κλείσιμο

Μονόδρομος για τη χώρα η αύξηση της χρηματοδότησης στην υγεία, στην παιδεία, στην αγροτική οικονομία. Το χρωστάμε στις επόμενες γενιές.

Μονόδρομος για τη χώρα η αύξηση της χρηματοδότησης στην υγεία, στην παιδεία, στην αγροτική οικονομία. Το χρωστάμε στις επόμενες γενιές.

Μετάκαι τις αυξανόμενες ελλείψεις σειατρικό και λοιπό προσωπικό που παρατηρούνται σε πολλά νοσοκομείακαι κέντρα υγείας στη χώρα μας απαιτείται η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να μπορεί ναανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της περίθαλψης των πολιτών αλλά καιγενικότερα των ασθενειών π… 
Περισσότερα στο αρχικό site…