Μενού Κλείσιμο

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόληςτων Τρικάλων λόγω εκτέλεσης εργασιών».Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη:Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ωςτροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο … 
Περισσότερα στο αρχικό site…