Μενού Κλείσιμο

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόληςτων Τρικάλων».Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ1.- Έχοντας υπόψη:Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ωςτροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και ά… 
Περισσότερα στο αρχικό site…