Μενού Κλείσιμο

Το πρόσωπο του Χριστού απέναντι στον ηθικισμό

Το πρόσωπο του Χριστού απέναντι στον ηθικισμό

Σ’ ολόκληρο το ευαγγέλιο παρατηρούμε πως ο Χριστός ήρθε για να εγκαινιάσει έναννέο τρόπο ζωής βασισμένο στην αλήθεια και στην σωτηρία (Α’ Τιμ. 2,4). Η διδασκαλία Του βασίζεται σε αυτό ακριβώς, αλλά και με τα θαύματα θέλει να δείξειπως θα είναι η Βασιλεία του Θεού, ένας κόσμος χωρίς φθορά, πόνο, ασθέ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…