Μενού Κλείσιμο

Εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς

Εξάλειψη των κινδύνων πυρκαγιάς

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών, η ΔιοίκησηΠυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Τρικάλων έχοντας ως στόχο την εξάλειψη τωνκινδύνων πυρκαγιάς σε ξένες περιουσίες και κυρίως για την προστασία τηςανθρώπινης ζωής, τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου και τονπεριορισμό των καμένων … 
Περισσότερα στο αρχικό site…