Μενού Κλείσιμο

Το σκάνδαλο της ύλης

Το σκάνδαλο της ύλης

Εικονίζεται ο Θεός; Αν εικονίζεται, τότε ποια φύση του παριστάνεται στις εικόνες; Ηθεία; Η ανθρώπινη; Αυτά ρωτούσαν οι εικονοκλάστες τους υπερασπιστές τωνεικόνων. Η απάντηση ήρθε από τον Θεόδωρο Στουδίτη· παντός εἰκονιζομένου οὐχ ἡφύσις, ἀλλ’ ἡ ὑπόστασις εἰκονίζεται. Υπόσταση, το πρόσωπο, όπως θα ‘λ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…