Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Σε συνέχειαεφαρμογής προληπτικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Υγείας,κλιμάκιο αποτελούμενο από Ιατρούς και επαγγελματίες υγείας του ΚέντρουΥγείας Καλαμπάκας, αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και ΣτερεάςΕλλάδας θα υλοποιήσουν δράση για την την Παρασκευή 29/03/2024 στο 1οΔημοτικό σχολεί… 
Περισσότερα στο αρχικό site…