Μενού Κλείσιμο

Πείραμα του Ερατοσθένους της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας

Πείραμα του Ερατοσθένους της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καλαμπάκας

Το «πείραμα του Ερατοσθένους» αποτελεί μια ιστορική μέθοδο για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης, που πραγματοποιήθηκε από τον σπουδαίο μαθηματικό τον 3ο αι. π.Χ. Μια μέθοδος στην οποία ο Ερατοσθένης χρησιμοποίησε ως μόνα εργαλεία μια ράβδο, «βηματιστές» της εποχής για τη μέτρηση αποστάσεων, βα… 
Περισσότερα στο αρχικό site…