Μενού Κλείσιμο

Παράταση προβλέπεται στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεωνμε εγκύκλιο που θα εκδοθεί τις προσέχεις ημέρες

Παράταση προβλέπεται στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεωνμε εγκύκλιο που θα εκδοθεί τις προσέχεις ημέρες

Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, αναμένεται τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…