Μενού Κλείσιμο

Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ιόσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου(Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-08-2017)καλούνται να προσέλθουν στο18οΔημoτικό Σχολείο Τρικάλων(τηλ: 2431030680), τη Δευ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…