Μενού Κλείσιμο

Απαραίτητη η οικονομική στήριξη των Ο.Τ.Α. με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση των κοινωνικών δομών

Απαραίτητη η οικονομική στήριξη των Ο.Τ.Α.  με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση  των κοινωνικών δομών

Ησημερινή οικονομική πραγματικότητα και οι δείκτες της ανεργίας στη χώρα μαςέχουν μειώσει αισθητά την αγοραστική δύναμη των πολιτών! Τα ελληνικά νοικοκυριάμπροστά στη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης περιορίζουν αισθητά τιςκαταναλωτικές τους συνήθειες ενώ παράλληλα βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο… 
Περισσότερα στο αρχικό site…