Μενού Κλείσιμο

Πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις, χωράφια και οικόπεδα όλοι μας οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση φωτιάς και να λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα στην υπ’ αριθμ. 9/2021 (Φ.Ε.Κ. 1923/Β/2021) Πυροσβεστική Διάταξη. Ως εκ τούτου, παρακαλούντ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…