Μενού Κλείσιμο

ΠΕΔ Θεεσαλίας-Εκλογές

ΠΕΔ Θεεσαλίας-Εκλογές

Σύμφωνα με τοΠ.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» καιτο Π.Δ. 3/2024 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 75/2011 “ΠεριφερειακέςΕνώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας” συγκαλείται Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων τηςΠεριφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλ… 
Περισσότερα στο αρχικό site…