Μενού Κλείσιμο

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Π.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ‘’ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2024’’

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Π.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ‘’ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2024’’

Στα πλαίσιατης προσπάθειας που καταβάλει η Υπηρεσία μας για την διαρκή εκπαίδευση τουπροσωπικού που υπηρετεί στην περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, θα πραγματοποιήσειτην 15/02/2024 και ώρα 11:30 π.μ. την άσκηση ‘’ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2024’’ με σενάριο πουθα περιλαμβάνει διάσωση και πυρόσβεση στην Ξενοδοχειακή μον… 
Περισσότερα στο αρχικό site…